Αναρτήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Αν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βαρδαρό ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ.Στην συνάντηση τέθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον ΟΚΑΝΑ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τα μέλη του Συλλόγου ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ταχύτητες μισθοδοσίας υπαλλήλων και είναι απαράδεκτο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που επιτείνει ακόμα περισσότερο τις όποιες αδικίες. 1η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί με την πρώτη ομάδα προσφυγής και πληρώνονται με την προστασία που προσέφεραν τα ασφαλιστικά μέτρα στα οποία είχαν προσφύγει.(235 συνάδελφοι) 2η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί με τη δεύτερη ομάδα προσφυγής και πληρώνονται σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενάντια στα όσα ορίζει ο νόμος. (275 εργαζόμενοι) 3η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν προσφύγει και εκκρεμεί η δικαίωσή τους στα δικαστήρια. (110 εργαζόμενοι) Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αδικί…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μια ενδιαφέρουσα και άκρως αποκαλυπτική αντιπαράθεση για την κατάσταση στον ΟΚΑΝΑ στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"