Αναρτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για άλλη μια φορά αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ και να επιβεβαιώσουμε παλιότερες εκτιμήσεις και ανακοινώσεις του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα μια νέα απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες αυθαίρετες αποφάσεις της Διοίκησης: το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ έπαυσε την συνάδελφο κα. Κουτσοπούλου από τη θέση της Υπευθύνου της Μονάδας του Αγίου Σάββα. Ως αιτία της παύσης αναφέρονται από πλευράς Διοίκησης οι ανεπαρκείς χειρισμοί της συναδέλφου για την επίλυση διενέξεων μεταξύ των εργαζομένων της μονάδας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από τη Διοίκηση χωρίς να ακολουθηθεί καμία διαδικασία διαφάνειας και αξιοκρατίας όπως ευαγγελίζονται τα τελευταία τρία χρόνια που διοικούν καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει εισήγηση του αρμοδίου τμήματος αλλά δεν διενεργήθηκε και κανενός είδους έρευνα π.χ. ΕΔΕ (την οποία είχε ζητήσει εγγράφως άλλωστε η υπεύθυνη της μονάδας από την πρώτη στιγμή του δημιουργήθηκε το πρόβλημα στη μονάδα). Αξιοσημείωτος είναι ο τρό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΣΥ-ΟΚΑΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΔΠΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημιουργία Τράπεζας αίματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2017 ΜΕΣΩ ΓΣΕΕ

ΝΕΟ Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ

Σχετικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου(4440/2016 αρ.31)

Εγκρίθηκε η ανανέωση θητείας του προέδρου ΟΚΑΝΑ