Αναρτήσεις

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΓΙΑ ΟΚΑΝΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ