ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ            

Πόσο, Ποιους και για Πόσο διάστημα
 μας καλύπτουν οι θέσεις του υπουργείου;

1)Ποια είναι η σημερινή μισθολογική κατάσταση στον ΟΚΑΝΑ
Οι εργασιακές σχέσεις με τις οποίες προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ, είναι πολύμορφες. Αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου (ΔΠΥ), εργαζόμενοι από εταιρείες καθαριότητας και φύλαξης, ΟΑΕΔ, κλπ και παρά το γεγονός ότι όλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι μισθολογικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ δύο εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας (πχ νοσηλευτών), αλλά με διαφορετική σχέση εργασίας, είναι τεράστιες. 
Αυτό όμως που δημιουργήθηκε μετά την ένταξη των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4524/2011) και των δικαστικών προσφυγών και αποφάσεων που ακολούθησαν, μόνο σαν μισθολογικό αλαλούμ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.
Υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις εργαζομένων στον ΟΚΑΝΑ, πχ δύο γιατροί αορίστου χρόνου, που ενώ έχουν την ίδια προϋπηρεσία, έχουν τεράστια μισθολογική διαφορά η οποία μπορεί να ξεπερνά ακόμα και τα χίλια (1.000 Ε) το μήνα.
Μικρότερες αλλά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται και στις υπόλοιπες ειδικότητες εργαζομένων αορίστου χρόνου.

2)Πως φτάσαμε σ αυτό το μισθολογικό «αλαλούμ», (ιστορικό)
 Με τον νόμο 4024/2011, είχε καθιερωθεί ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, που προέβλεπε εκτεταμένες μειώσεις αποδοχών.
Με τον ίδιο νόμο οι ΔΕΚΟ και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου όπως είναι ο ΟΚΑΝΑ, υποχρεώθηκαν να μειώσουν το μέσο μισθολογικό κόστος τους κατά ποσοστό 35%, σε σχέση με το συνολικό μισθολογικό κόστος που είχαν το έτος 2009.
Ο επιμερισμός των μειώσεων του συνολικού μισθολογικού κόστους στους εργαζόμενους από την τότε διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, δεν έγινε με το καλύτερο δυνατό τρόπο με αποτέλεσμα να υπάρξουν μισθολογικές διαφορές που εμφανίζονται  μέχρι σήμερα.  
Σε όσους εργαζόμενους οι περικοπές που έπρεπε να γίνουν δεν ξεπερνούσαν το 25% των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011, οι περικοπές αυτές έγιναν άμεσα.
Σε όσους όμως οι περικοπές που έπρεπε να γίνουν ήταν πάνω από το 25% του μισθού, έγινε άμεσα μείωση μισθού κατά 25% σαν πρώτη δόση, και το υπόλοιπο επιπλέον ποσό που έπρεπε να μειωθεί ονομάστηκε «υπερβάλλουσα μείωση» και προβλέπονταν από το νόμο ότι  μειώσεις αυτές να γίνουν σε δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις το 2012 και το 2013.
Το αμέσως επόμενο διάστημα αποφασίστηκε τόσο στο στενό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΟΚΑΝΑ), να μη καταβληθεί η δόση του 2012 και οι εργαζόμενοι να εξακολουθήσουν να παίρνουν το επιπλέον ποσό της υπερβάλλουσας μείωσης μέχρι το 2013. 
Με τον νόμο 4093/2012, όμως, οι περαιτέρω περικοπές των αποδοχών ανεστάλησαν μέχρι την 31.12.2016 και έτσι οι εργαζόμενοι συνέχισαν να λαμβάνουν το επιπλέον ποσό  («υπερβάλλουσα μείωση») και μετά το 2013.
Με τον ίδιο νόμο (4093/2012) εντάχθηκαν τελικά στο ενιαίο μισθολόγιο και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΚΑΝΑ). Και ενώ αναμενόταν ότι και μετά την υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο οι εργαζόμενοι θα συνέχιζαν να λαμβάνουν κανονικά την «υπερβάλλουσα μείωση», όπως προέβλεπε και ο ν. 4093/2012 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υποχρέωσε με εγκύκλιό του ΜΟΝΟ τις διοικήσεις των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΚΑΝΑ), να προβούν σε εκ νέου περικοπές αποδοχών μέχρι 25%.
Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι που είχαν ήδη υποστεί μείωση των αποδοχών τους μέχρι 25% τον Νοέμβριο του 2011, υπέστησαν εκ νέου περικοπή αποδοχών τους τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και 25% του μισθού που ελάμβαναν τον Δεκέμβριο του 2012.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως ήταν φυσικό έκρινε παράνομες τις  μειώσεις που επιβλήθηκαν με την επίμαχη εγκύκλιο  του ΓΛΚ, γιατί οι νόμοι έχουν μεγαλύτερη ισχύ και δεν μπορεί η εγκύκλιος να αλλάξει ένα νόμο, εν προκειμένω τον ν. 4093/2012.
Στη συνέχει μετά από 2 χρόνια βγήκε ο νόμος 4354/2015 αλλά και αυτός κρίθηκε προβληματικός γιατί προσπάθησε να αναιρέσει αναδρομικά διατάξεις του ν. 4093/2012. Παρόλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα και παρέμειναν οι διπλές μειώσεις για το ευρύτερο δημόσιο (ΟΚΑΝΑ).
Έτσι φτάσαμε στον πλήρη παραλογισμό, δηλαδή, ένας εργαζόμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πχ ΟΚΑΝΑ) που τον Οκτώβριο του 2011 ελάμβανε τον ίδιο μισθό με έναν εργαζόμενο στον στενό δημόσιο τομέα, από τον Ιανουάριο του 2013, ο πρώτος εργαζόμενος, θα έπαιρνε πολύ μικρότερο μισθό, από το δεύτερο εργαζόμενο του στενού δημόσιου τομέα. 

3)Αποφάσεις ανώτατων δικαστικών οργάνων - Δικαστικές αποφάσεις ΟΚΑΝΑ
α) «Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνέδριου (14.9.2014) έχει ήδη κρίνει ότι η διαφορετική αντιμετώπιση της αναστολής (της παρακράτησης της υπερβάλλουσας μείωσης), για τους εργαζομένους του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα αποτελούσε άνιση μεταχείριση. Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους εργαζόμενους (του ευρύτερου δημόσιου) που θίχτηκαν από την αυθαίρετη εγκύκλιο του ΓΛΚ».
β)Ανάλογη απόφαση του Αρείου Πάγου για παρεμφερή υπόθεση, συντάσσεται με την με την παραπάνω Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και έκρινε  ότι οι περικοπές πέραν του 25% των αποδοχών δεν είναι νόμιμες.
Συνεπώς και όλες οι μειώσεις που έγιναν πάνω από 25% (στον ΟΚΑΝΑ φθάνουν  μέχρι και 50%,), δεν είναι νόμιμες για πολύ περισσότερους λόγους.
γ) Ενώ αναμένεται σύντομα η απόφαση της τρίτης ομάδας  οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει μέχρι στιγμής για τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ είναι τρείς (3), δύο για τη πρώτη ομάδα (ασφαλιστικά μέτρα 2015 και αγωγή 2018)  και μια για τη δεύτερη ομάδα (αγωγή 2018). Τα ασφαλιστικά μέτρα τα έχασε η δεύτερη ομάδα για τυπικούς λόγους, λόγω της καθυστέρησης υποβολής του αιτήματος.
Οι αποφάσεις αυτές δικαιώνουν του εργαζόμενους και συμφωνούν απόλυτα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δηλαδή οι μειώσεις πάνω από το 25% είναι παράνομες και ότι δεν θα μπορούσε να ισχύσει άνιση μεταχείριση μεταξύ στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

4)Οι τελευταίες παρεμβάσεις (16/1/19) του υπουργού υγείας
Αντί λοιπόν η διοίκηση μαζί με το υπουργείο να σκεφτούν τρόπους να διορθώσουν αυτή την εμφανέστατη αδικία σε βάρος των εργαζομένων όπως αποδεικνύουν οι παραπάνω αποφάσεις, και να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και με πολιτική απόφαση, να το επεκτείνουν σε όλους τους εργαζόμενους,  μέχρι τώρα έχουμε:
α) την κατάθεση εφέσεων από τη διοίκηση κατά των αποφάσεων της Α και Β ομάδας που δικαιώνουν τους εργαζόμενους  
β) την υποβολή ερωτήματος από το υπουργείο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά πόσο είναι υποχρεωτική η κατάθεση της έφεσης από τον ΟΚΑΝΑ.
γ) επιστολή στη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ από το υπουργείο για τη διατήρηση της σημερινής μισθολογικής κατάστασης, που σημαίνει τη διατήρηση της διαφοράς της πρώτης ομάδας εργαζομένων χωρίς να συμπεριλάβει την δεύτερη ομάδα, αλλά και κατ επέκταση όλους τους εργαζόμενους.
Οι παραπάνω ενέργειες  κρίνονται άτολμες και αναποτελεσματικές, γιατί διατηρούν εντελώς αδικαιολόγητα τις μισθολογικές διαφορές κυρίως απέναντι στη β ομάδα και τους υπόλοιπους εργαζόμενους χωρίς να λύνουν το πρόβλημα.
Πιο πολύ θα λέγαμε ότι είναι στη κατεύθυνση να κερδίσει το υπουργείο λίγο χρόνο, όπως ειπώθηκε και στη συνάντηση, με πιθανότερη κατάληξη την αρνητική απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τις άμεσες περικοπές στη πρώτη ομάδα, περιμένοντας την εκδίκαση των εφέσεων για να δοθεί κάποια λύση στο απώτερο μέλλον.ΠΡΟΤΑΣΗ
Ανάκληση των εφέσεων από τη διοίκηση και με πολιτική απόφαση του υπουργείου να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων των ομάδων Α και Β  με  επέκταση  σε όλους τους εργαζόμενους,  αορίστου χρόνου.
Βασικά σημεία στην επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να είναι αυτά που αναφέρουν οι αποφάσεις του Αρείου  Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δηλαδή οι μειώσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 25% και ότι ο μισθός επί του οποίου θα υπολογιστούν οι μειώσεις θα πρέπει να είναι ο μισθός που έπαιρνε ο καθένας την 31Οκτωβρίου του 2011.
Η προσαρμογή στους μισθούς θα πρέπει να γίνει άμεσα, και να ακολουθήσουν τα αναδρομικά. Ας μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από υπερβάλλουσες μειώσεις, οι οποίες όπως αναφέρουν όλες οι δικαστικές αποφάσεις, μας επιβλήθηκαν παρανόμως!ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ
Σχόλια