ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο κτίριο της οδού Αναγεννήσεως και ώρα  12:30.
Θέματα προς συζήτηση: 
- Πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις πρώτης και δεύτερης Ομάδας συναδέλφων,

- Διαμόρφωση της στάσης του Συλλόγου στις συζητήσεις με τη Διοίκηση για το θέμα του   
  συστήματος ωρωμέτρησης,
- Ενημέρωση για τις επαφές με το Υπουργείο Υγείας,
- Ιδιωτική εταιρεία λογιστών

Σχόλια