ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, μετά από σχετική επιστολή-διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Εργασίας με θέμα την ασφάλιση υγειονομικών που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, για την οποία το Δ.Σ. του Οργανισμού ενημερώθηκε στην 208η/7.11.2017 Συνεδρίασή του, και με βάση αυτήν, προχωρά στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς των απασχολούμενων με Δ.Π.Υ. υγειονομικών αναδρομικά από 1/01/2017.
Ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ

Ευάγγελος Καφετζόπουλος, MD, PhD

Σχόλια