ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ προχωράει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου στις εξής δράσεις:

11:00 π.μ. Παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού,

Για την ίδια ημέρα ο Σύλλογος προκηρύσσει Πανελλαδική τετράωρη στάση εργασίας (12:00-16:00-για τις δομές που κλείνουν πιο αργά τετράωρη στάση εργασίας τις τελευταίες τέσσερις ώρες του ωραρίου-) όπου θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του Υπουργείου Υγείας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις εισφορές του ΕΦΚΑ των συναδέλφων με ΔΠΥ και Γενική Συνέλευση (τρίτη και καταστατική) για την λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία σχετικά με:

- τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για όσα συμβαίνουν στον Οργανισμό και τη διαρκή απαξίωση του

- τη πρόταση για διαγραφή του κ. Κοκκώλη από μέλος του Συλλόγου για αντικαταστατική δράση, όπως προτάθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Αθήνας

Σχόλια