ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ έγινε σύσταση του Δ.Σ., αφού λήφθηκε υπόψη η παραίτηση του Παπαμανουσάκη Ιωάννη από τη θέση του τελευταίου εκλεγμένου  της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».Τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών της ίδιας παράταξης Κουτσούκης Αλέξανδρος.(Την επιστολή παραίτησης του Παπαμανουσάκη Γιάννη απο το Δ.Σ. του Συλλόγου θα τη διαβάσετε στο τέλος της ανάρτησης).

Η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  που εκφράστηκε από τον σύμβουλο Παναγιώτη Παπαδόπουλο που ήρθε πρώτος σε ψήφους ήταν τη θέση της Γραμματείας του Συλλόγου να λάβει η δεύτερη σε δύναμη παράταξη και την Αντιπροεδρία η τρίτη σε δύναμη παράταξη. Η πρόταση  διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της ενότητας του Συλλόγου, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η μεν «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΥ» αποδέχτηκε την πρόταση και τη θέση της Γραματείας του Συλλόγου, η δε «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» αρνήθηκε να καταλάβει οποιαδήποτε θέση  της προτάθηκε.Τόσο η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  όσο και η «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΥ» υποστήριξαν την πρόταση.Η  εκπρόσωπος της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» Αναγνώστου Όλγα δεν αποδέχτηκε την πιο πάνω πρόταση και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι θα παραμείνει στο Δ.Σ. του Συλλόγου ως μέλος.

Ο Παπαδόπουλος προχώρησε στην πρόταση συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. του Συλλόγου λαμβάνοντας υπ όψη  την άρνηση της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» να καταλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου και της παραίτησης του Παπαμανουσάκη Ιωάννη.Η πρόταση διαμορφώθηκε ως εξής:

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                           Πρόεδρος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          Αντιπρόεδρος
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                        ΤΑΜΙΑΣ  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ              ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ                              ΜΕΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    ΜΕΛΟΣ


Την πρόταση υπερψήφισαν τα μέλη των παρατάξεων «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  και «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΥ» ενώ το μέλος της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ψήφισε λευκό.
Ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο εν απουσία του, και συνεχίζει να είναι  υπεύθυνος για το blog του Συλλόγου.

Επίσης οι παρατάξεις ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. για παραιτήσεις και αναπληρώσεις μελών στα όργανα του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ενημέρωσε ότι παραιτούνται από τις θέσεις τους (και τις καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες) οι παρακάτω σύμβουλοι:

Παπαμανουσάκης Ιωάννης παραιτείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και παραμένει εκλεγμένος σύμβουλος στο ΕΚΑ και στο ΤΑΣΕΟ.Τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο Κουτσούκης Αλέξανδρος.

Πολιτόπουλος Γεώργιος παραιτείται από το Τοπικό Συμβούλιο της Αθήνας και παραμένει εκλεγμένος σύμβουλος στο ΕΚΑ.Τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στο ενιαίο ψηφοδέλτιο Ρέντας Δημήτριος.

Κουτσούκης Αλέξανδρος παραιτείται από το Τοπικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και από το σύμβουλος στο ΕΚΑ. Τη θέση του στο ΕΚΑ καταλαμβάνει η Γιαννίκου Ελένη.

Η Καρασαββίδου Άννα παραιτείται από αντιπρόσωπος στο ΕΚΑ , και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας και τη θέση της στο ΕΚΑ καταλαμβάνει ο Πολιτόπουλος Γιώργος. Τη θέση της στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας καταλαμβάνει ο Ρέντας Δημήτριος.

Ο Σταυρόπουλος Βασίλειος παραιτείται από αντιπρόσωπος στο ΕΚΑ.Τη θέση του καταλαμβάνει η Γιαννίκου Ελένη.

Η  «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΥ» ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου ότι ο Γαβριλόπουλος Επαμεινώνδας παραιτείται από τη θέση του συμβούλου στο Τοπικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τη θέση του καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών στο ενιαίο ψηφοδέλτιο Καραγιάννης Χρήστος.

Επίσης προτάθηκε από τον Παπαδόπουλο και υποστηρίχτηκε από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου  τη θέση του Φαρμακοποιού στην ΕΠΕΣΥ να καταλάβει, όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου, ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός ανεξαρτήτου ειδικότητας.Τη θέση καταλαμβάνει η Κουτσοπούλου Έμμυ.

Επίσης αποφασίστηκε στο ΤΑΣΕΟ να συμμετέχουν “ex oficcio”  όπως προβλέπει το καταστατικό του ΤΑΣΕΟ τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου:
από την «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  Παπαδόπουλος Παναγιώτης, και Ιωαννίδης Αναστάσιος,
από την «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΥ» ο Λαζαρής Μιχάλης
και από την «Αριστερή Συσπείρωση»  η Αναγνώστου Όλγα
Τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου θα συγκτροτηθούν σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η ΕΠΕΣΥ θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τετάρτη 12 Απριλίου και ώρα 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Για την ένσταση που έχει γίνει δεκτή από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο για το Τοπικό Σύμβουλο της Πάτρας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά την παραλαβή του πρακτικού των αρχαιρεσιών από το Πρωτοδικείο της Αθήνας


Οι σύμβουλοι στα όργανα του Συλλόγου  είναι οι εξής:

Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                          Πρόεδρος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        Αντιπρόεδρος
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ              
                                                                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                         ΤΑΜΙΑΣ  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                      ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ                              ΜΕΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ     ΜΕΛΟΣ

ΤΑΣΕΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                            
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                       
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ                                       
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ                                       
ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ                               

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ                          


ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ


ΤΖΟΥΜΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΗΡΟΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ


ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΒΡΥΝΙΩΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΚΟΔΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΚΑ
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ               ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ                           ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                          ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΑΣΙΑ -ΕΣΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ                        ΑΡΙΣΤΕΡΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΟΔΕΛΛΑ ΝΑΝΤΙΑ                 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΚΑΝΑ-ΠΑΜΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ                                               ΙΑΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ                                               ΙΑΤΡΟΣ
ΚΙΑΠΟΚΑ ΑΝΝΑ                                            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΕΦΗ                                                          ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                              ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                      ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΜΜΥ                                         ΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΕΝΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΔΕΛΛΑ ΝΑΝΤΙΑ


Ακολουθεί η επιστολή παραίτησης του Παπαμανουσάκη Ιωάννη από το Δ.Σ. του Συλλόγου.


............................................................................................................................

Προς: Σύλλογο Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ


Αθήνα 9 Απριλίου  2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της παράταξης  «Αγωνιστικής  Συνεργασίας» με την οποία ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, για διευκόλυνση της εισόδου συναδέλφων στο Δ.Σ.  του Συλλόγου από τη  Θεσσαλονίκη, θέτω την παραίτηση  μου στη διάθεση της παράταξης.

Με αυτή μου την επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, και δηλώνω ότι παραμένω εκπρόσωπος της παράταξης στο ΕΚΑ, όσο και ανεξάρτητος σύμβουλος στο ΤΑΣΕΟ.


Παπαμανουσάκης Ιωάννης


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου