ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΣΕΟ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Σχόλια