ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ Δ' ΜΟΝΑΔΑ ΑΘΗΝΑΣ

Με αφορμή το επεισόδιο σωματικής και λεκτικής βίας εναντίον του υπεύθυνου της Μονάδας Υποκατάστασης του νοσοκομείου Σωτηρία, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ:

1.      Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στον συνάδελφο, ο οποίος χωρίς καμμία υπαιτιότητα του, δέχτηκε επίθεση άπό θεραπευόμενο της μονάδας του εν ώρα εργασίας.

 2.      Δηλώνει ότι το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί ένα από τα πιο επώδυνα και σοβαρά εργατικά ατυχήματα με επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία του ατόμου που το υπέστη αλλά και στην υγεία των υπολοίπων εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον παντός υπευθύνου, και να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων.

3.      Την ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό φέρει ακέραια η Διοίκηση του Οργανισμού, δεδομένου ότι με την προσφιλή τακτική της να παρεμβαίνει εντελώς αντιδεοντολογικά και ανεπίτρεπτα στις θεραπευτικές διαδικασίες και αποφάσεις -με τρόπους που θυμίζουν τα γνωστά και απεχθή ρουσφέτια-, δημιουργεί σύγχυση στους θεραπευόμενους, τη στιγμή ακριβώς που αυτοί χρειάζονται σταθερότητα και αποφυγή οποιουδήποτε διπλού μυνήματος. Ενημερώνουμε τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ (σε όλα τα επίπεδα) ότι οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ δεν είναι και ούτε πρόκειται να γίνουν άβουλα πιόνια και πειθήνια όργανα διεκπεραίωσης άνωθεν εντολών. Μόνο η ελευθερία και η ανεξαρτησία των αποφάσεων του θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της θεραπευτικής ομάδας, μπορούν να εγγυηθούν τον θεραπευτικό προσανατολισμό του ΟΚΑΝΑ. Δεν θα επιτρέψουμε την μετατροπή των μονάδων του ΟΚΑΝΑ ούτε σε αποθήκες ψυχών, ούτε σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.

4.      Όλα τα όργανα της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ (Πρόεδρος, μέλη ΔΣ, Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Εφαρμογών) οφείλουν με την συμπεριφορά και τη στάση τους, όχι μόνο να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους του Οργανισμού, αλλά και να τους προφυλάσσουν με όλους τους δυνατούς τρόπους από παρόμοιες επιθέσεις. Απαιτούμε:

a.       Καμία παρέμβαση διοικητικού οργάνου στις θεραπευτικές διαδικασίες, πλήρης ανεξαρτησία από πολιτικά ή οποιαδήποτε άλλα κέντρα με θεσμοθέτηση του ρόλου της θεραπευτικής ομάδας ως επιστημονικό συλλογικό όργανο .

b.      την άμεση πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού φύλαξης, με μετατροπή των ελαστικών μορφών απασχόλησης σε πλήρους και αποκλειστικής, ώστε να υπάρχει κάλυψη για  ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας των μονάδων.

c.       την άμεση υπογραφή ΣΣΕ με πλήρη επαναφορά της υποχρεωτικής άδειας για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης.


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ

Σχόλια