Αναρτήσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/7/2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής με Αν. Διευθυντή Εφαρμογών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ THN ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ