Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ σχετικά με τη χορήγηση της βουπρενορφίνης από το πρόγραμμα υποκατάστασης του Οργανισμού

Σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων αναφορών στα ΜΜΕ και προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την «αλλοίωση της ορθής ιατρικής πρακτικής της χορήγησης βουπρενορφίνης σε θεραπευόμενους του ΟΚΑΝΑ, που ενέχει κινδύνους για τους ίδιους και τη δημόσια υγεία», ο ΟΚΑΝΑ θεωρεί υποχρέωσή του να δώσει διευκρινίσεις προκειμένου να μην αναπαράγονται ανακρίβειες που οδηγούν σε παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και δημιουργούν κλίμα ανησυχίας στους εξυπηρετούμενους από τα προγράμματά του:
Η κονιορτοποίηση της βουπρενορφίνης ακολουθείται από τον Οργανισμό ήδη από 2003, εδώ και 10 δηλαδή χρόνια, και αποτελεί διεθνή πρακτική χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμάκου. Το κονιορτοποιημένο φάρμακο χορηγείται υπογλωσσίως, σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση του, με τη μορφή χονδρών κόκκων και όχι σκόνης, που θα μπορούσε να αυξήσει τη σιελόρροια και να οδηγήσει σε κατάποση. Με τη μορφή αυτή δίδεται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς του φαρμάκου στην παράνομη αγορά ή όταν οι συνθήκες απαιτούν εξυπηρέτηση πολλών ασθενών σε περιορισμένο χρόνο, επειδή η κονιορτοποίηση οδηγεί σε ταχύτερη απορρόφηση.
Η κονιορτοποίηση όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνη αλλά και συνιστάται όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις βάσει πρωτοκόλλων και οδηγιών ορθής κλινικής πρακτικής πολλών χωρών (Μ. Βρετανία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία)*. Η Βόρειος Ιρλανδία έχει εκδώσει οδηγίες ειδικά για την κονιορτοποίηση**. Υπάρχουν, επίσης, δημοσιευμένες μελέτες και κλινικές δοκιμές σύμφωνα με τις οποίες η κονιορτοποίηση δεν αλλοιώνει τις φαρμακολογικές ενέργειες, τη δραστικότητα ή την βιοδιαθεσιμότητα της βουπρενορφίνης***.
Η βουπρενορφίνη είναι ένα απόλυτα ασφαλές φάρμακο, όταν χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής χρήσης που περιγράφονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας των Θεραπευτικών Δομών του ΟΚΑΝΑ, και οι οποίοι ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες χρήσης. Επικίνδυνη γίνεται μόνο κατόπιν ενδοφλέβιας χρήσης, η οποία μπορεί να συμβεί μόνο εκτός των θεραπευτικών προγραμμάτων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η χορήγησή της είναι επιτηρούμενη, ενώ η κονιορτοποίησή της συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου της διασποράς και της πιθανής ενδοφλέβιας χρήσης από χρήστες εκτός των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ.

Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Αν. Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων
τ. Επ. Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

* Lintzeris N, Clark N, Winstock A, Dunlop A, Muhleisen P, Gowing L, Ali R, Ritter A, Bell J, Quigley A, Mattick RP, Monheit B, White J (October 2006) National clinical guidelines and procedures for the use of buprenorphine in the treatment of opioid dependence. Commonwealth of Australia 2006. Επίσης, A guide to good practice in the management of controlled drugs in primary care (England), NHS, National Prescribing Center. Επίσης, Joint Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB)/NPA protocol.
** Northern Health and Social Services, Guidance on Crushing Buprenorphine Sublingual Tablets, February 2006.
*** Muhleisen P, Spence J, Nielsen S (2003) Crushing buprenorphine tablets" (letter) Drug and Alcohol Review, 22(4):471-2. Επίσης, Muhleisen P, Nielsen S, Spence J, Lintzeris N (2010) Crushing Sublingual Buprenorphinenaloxone Tablets: Impact Upon Dissolution Time for Supervised Dispensing, Australian Pharmacist, 29(2):158-162.

Σχόλια