ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΘΕΑ


Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ με τη δικαιολογία «εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης» μας βρίσκει έντονα προβληματισμένους και ανήσυχους ως εργαζόμενους στον χώρο της αντιμετώπισης της εξάρτησης για αυτά που πιθανό δρομολογούνται χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος. 
Όχι μόνο γιατί η απόφαση λήφθηκε με αυταρχικό τρόπο αλλά (και κυρίως) γιατί φοβόμαστε ότι εκφράζει μια εντελώς λαθεμένη και επικίνδυνη αντίληψη για τη θεραπεία στο χώρο της εξάρτησης. Η δημοκρατία θα έπρεπε να αποτελεί το γενικευμένο μοντέλο διοίκησης, ιδιαίτερα στους Oργανισμούς που ασχολούνται με θεραπευτικά προγράμματα. 
Οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ έχουν κατά καιρούς υποφέρει από τον αυταρχισμό και τις αυθαιρεσίες των διορισμένων διοικήσεων  και για το λόγο αυτό γνωρίζουν καλά ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτής της απόφασης: ο ασφυκτικός έλεγχος από τα πάνω και η κατάργηση της όποιας συμμετοχής από τα κάτω. 
Ως εργαζόμενοι, ως θεραπευτικό και επιστημονικό προσωπικό στο χώρο των εξαρτήσεων, είμαστε και θα παραμείνουμε αντίθετοι σε όποια πιθανά  σχέδια από όπου και αν προέρχονται, όποιον Oργανισμό και αν αφορούν που έχουν στόχο το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των προγραμμάτων στο χώρο των εξαρτήσεων. Ελπίζουμε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να μη δείξει την ίδια απέχθεια στο διάλογο με τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, με την οποία πολιτεύτηκε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Η δημοκρατία εξάλλου είναι θεραπευτική.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Σχόλια