ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια των όσων έχουν συμφωνηθεί τόσο με τον Αν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας όσο και με τον Πρόεδρο του Οργανισμού και μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου την Παρασκευή 11 Δεκεμεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Οργανισμού με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ. Από την μεριά της Διοίκησης παρόντες ήταν οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού και από τη πλευρά του Συλλόγου οι Παπαδόπουλος, Λαζαρής, Αναγνώστου, Σταυρόπουλος, Καρασαββίδου και Ιωαννίδης. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν το ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης. Η συνάντηση κινήθηκε σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις και ενστάσεις των εργαζομένων για το νέο σύστημα. Ο Σύλλογος παρουσίασε για άλλη μια φορά τη ριζική διαφωνία των εργαζομένων και περιέγραψε αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με το νέο σύστημα ωρομέτρησης. Η Διοίκηση θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ζήτησε σχετικές προτάσεις ενώ ανέλαβε την δέσμευση να διερευνήσει τα προβλήματα που περιγράφηκαν και συμφωνήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση σε 15 περίπου ημέρες, όπου η Διοίκηση θα έχει απαντήσεις για τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Στο περιθώριο της συνάντησης η Διοίκηση ενημέρωσε, μετά από σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου, για τη μη επίλυση ακόμα του μισθολογικού προβλήματος και για το λόγο αυτό τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ζήτησαν συνάντηση με τον Αν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βαρδαρό με κύριο θέμα συζήτησης το μισθολογικό και τις πρωτόδικες αποφάσεις της πρώτης και δεύτερης ομάδας. Η συνάντηση προσδιορίστηκε για την Τρίτη 15 Ιανουαρίου.

Σχόλια