ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

Σε συνέχεια των επικοινωνιών της Δευτέρας 31/12/2018 και στα πλαίσια τόσο των συνεννοήσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Υγείας για έναρξη διαλόγου της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ με τον Σύλλογο για το θέμα της εγκυκλίου 5148/28.11.2018 με θέμα «Έναρξη εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης», όσο και της επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο Σύλλογος απέστειλε επιστολή με αρ.πρωτ. 444/4.1.2019 που ζητάει να οριστεί άμεσα συνάντηση με τον κ. Καφετζόπουλο για την εγκύκλιο και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της. 

Σχόλια