ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι επαφές του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες του Υπουργείου Υγείας για τη διευθέτηση του προβλήματος σχετικά με την εγκύκλιο 5148/28.11.2018 με θέμα «Έναρξη εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης». Σε όλες τις επαφές οι παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ήταν σαφείς. Ουδέποτε δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Υγείας για εφαρμογή του συστήματος ωρομέτρησης. Δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ αλλά ούτε συννενόηση για το θέμα με το Υπουργείο Υγείας. Κατέστησαν πολλαπλώς σαφή τη διαφωνία τους με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα όσα αυτή προβλέπει και δεσμεύτηκαν ότι αυτός ο τρόπος ωρομέτρησης δε θα εφαρμοστεί στον ΟΚΑΝΑ, όπως δεν εφαρμόζεται και σε όλους τους Οργανισμούς με παρόμοιο έργο. Εν αναμονή της παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας προς τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ σχετικά με το θέμα, όπως οι ίδιοι δεσμεύτηκαν ότι θα πράξουν, καλούνται οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ να συνεχίσουν, να εφαρμόζουν, όπως συλλογικά έκαναν μέχρι σήμερα, στο ακέραιο τις ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για αυτό το θέμα. Θα υπάρξει νεότερη και αναλυτικότερη ανακοίνωση τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Σχόλια