ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Σήμερα Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 το γραφείο του κ. Βαρδαρού (Αν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας), σε συνέχεια της διαβεβαίωσης που είχε δοθεί εκ μέρους όλων των παραγόντων του Υπουργείου Υγείας για παρέμβαση στη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 5148/28.11.2018 με θέμα «Έναρξη εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης», ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ ότι ο κ. Βαρδαρός επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Καφετζόπουλο και του μετέφερε την αντίθεση του Υπουργού Υγείας στη σύνδεση του συστήματος ωρομέτρησης με τη μισθοδοσία του ΟΚΑΝΑ. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι αυτή είναι «κόκκινη γραμμή» για το Υπουργείο Υγείας. Ο κ. Καφετζόπουλος συμφώνησε με τη μη σύνδεση της μισθοδοσίας με το σύστημα ωρομέτρησης. Επίσης ο κ. Βαρδαρός επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει συναίνεση για ότι πρόκειται να εφαρμοστεί στο μέλλον και για το λόγο αυτό είπε στον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ να δοθεί μια δίμηνη αναστολή του νέου συστήματος και να ακολουθήσει διάλογος. Χωρίς διάλογο και συναίνεση κανένα μέτρο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρδαρός.
Μετά από αυτή την επικοινωνία, ο Πρόεδρος του Συλλόγου επικοινώνησε με τον κ. Καφετζόπουλο και του μετέφερε το διάλογο με το Υπουργείο Υγείας. Ο κ. Καφετζόπουλος δέχτηκε ότι το νέο σύστημα δε θα συνδεθεί με τη μισθοδοσία, ενώ σχετικά με την αναστολή του μέτρου είπε ότι θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τη μεριά της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ τις αμέσως επόμενες ημέρες.Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ είχε ήδη ζητήσει με επιστολή του προς τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, στις 18/12/2018 την αναστολή εφαρμογής της εγκυκλίου του μέτρου και την έναρξη διαλόγου. 

Ύστερα από όλες αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη πλέον την πολλαπλώς εκφρασμένη αντίθεση του Υπουργείου Υγείας για όσα προβλέπει η εγκύκλιος του συστήματος ωρομέτρησης, καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, θα συνεχιστεί κανονικά, και μετά την 1/1/2019, η καθημερινή αποστολή των καταστάσεων προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού με φαξ ή mail, ώστε να πιστοποιείται η παρουσία των εργαζομένων, με τον τρόπο που η σημερινή Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ έχει επιλέξει τα τελευταία δύο χρόνια. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που δεν συμφωνούν με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται να μην εμποδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ από 2/1/2019 θα υπάρχουν καταστάσεις προσέλευσης - αποχώρησης στην είσοδο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ.Σχόλια