ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Αν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βαρδαρό ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ.Στην συνάντηση τέθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον ΟΚΑΝΑ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τα μέλη του Συλλόγου ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ταχύτητες μισθοδοσίας υπαλλήλων και είναι απαράδεκτο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που επιτείνει  ακόμα περισσότερο τις όποιες αδικίες.
1η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί με την πρώτη ομάδα προσφυγής και πληρώνονται με την προστασία που προσέφεραν τα ασφαλιστικά μέτρα στα οποία είχαν προσφύγει.(235 συνάδελφοι)
2η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί με τη δεύτερη ομάδα προσφυγής και πληρώνονται σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενάντια στα όσα ορίζει ο νόμος. (275 εργαζόμενοι)
3η ομάδα. Εργαζόμενοι που έχουν προσφύγει και εκκρεμεί η δικαίωσή τους στα δικαστήρια. (110 εργαζόμενοι)
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αδικία για τους συναδέλφους της δεύτερης ομάδας (κυρίως) είναι τεράστια και πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, αφού έχουν δικαιωθεί δικαστικά αλλά δεν τους επιτρέπεται να πληρώνονται όπως ορίζει ο νόμος επειδή ο ΟΚΑΝΑ έχει εφεσιβάλει την απόφαση του Πρωτοδικείου.
Ο κ. Βαρδαρός ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ότι ο Υπουργός Υγείας δε δέχεται την άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων σε εφετειακό βαθμό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε την άμεση αποστολή αιτήματος στο νομικό συμβούλιο του Κράτους σχετικά με τις δύο υποθέσεις και αναμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα (περί τα μέσα Ιανουαρίου) να γνωμοδοτήσει σχετικά. Το Υπουργείο Υγείας στη συνέχεια θα αποστείλει τη γνωμοδότηση στον ΟΚΑΝΑ και θα ζητήσει από τη Διοίκηση να εφαρμόσει άμεσα όσα ορίζει αυτή. Κοινή πεποίθηση τόσο του Συλλόγου, όσο και του Υπουργείου Υγείας αλλά και της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι ότι η υπόθεση σε δικαστικό επίπεδο θα έχει αίσια έκβαση για τους εργαζόμενους όλων των ομάδων προσφυγής με τα ένδικα μέσα, και ότι ο νόμος υπερτερεί των όποιων διευκρινιστικών εγκυκλίων. Παρόλα αυτά εξήγησε ότι οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας δε δέχονται την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων παρά μόνο αν γνωμοδοτήσει σχετικά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Μέχρι τότε δε θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στη μισθοδοσία των εργαζομένων ανεξαρτήτως ομάδας προσφυγής, παρόλο που αντιλαμβάνονται τα όσα ανέφερε ο Σύλλογος ότι αυτή η κατάσταση αδικεί μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν σχετικά με την έλευση στον Οργανισμό ιδιωτικής εταιρείας λογιστών παρόλο που υπάρχει οργανωμένη οικονομική υπηρεσία. Δόθηκαν στον κ. Βαρδαρό
- οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ ,
- τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία που έφερε η Διοίκηση στον ΟΚΑΝΑ δεν αφορά ορκωτούς λογιστές αλλά απλούς λογιστές
- οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θεωρούν παράνομη οποιαδήποτε εκχώρηση εργασίας σε εξωτερικούς ιδιώτες όταν υπάρχει με οποιοδήποτε τρόπο οργανωμένη υπηρεσία οικονομικών σε έναν Οργανισμό.
-το Δελτίο Τύπου (13.12.2018) που εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ σχετικά με το θέμα 
Ενημέρωσαν τον κ. Βαρδαρό ότι οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα προσφύγουν κατά αυτής της απόφασης και  του ζήτησαν  η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ να δώσει εξηγήσεις για τα εξής θέματα:
- Γιατί η Διοίκηση του Οργανισμού πριν πάρει αυτές τις αποφάσεις αποδυνάμωσε την ήδη υποστελεχωμένη υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης, μετακινώντας στελέχη της σε άλλα Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών, αφήνοντας μόνο 2 άτομα για τον έλεγχο 72 Κέντρων Πρόληψης;
- Γιατί δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού για τον οικονομικό έλεγχο των Κέντρων Πρόληψης και προτίμησε την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία;
- Γνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί νόμιμες τις δαπάνες για παρεχόμενες υπηρεσίες από ιδιώτες σε έναν Οργανισμό, από τη στιγμή που ο Οργανισμός αυτός έχει δομημένες και οργανωμένες αντίστοιχες Υπηρεσίες; (πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου 90/2015, 139/2015, 189/2015, 245/2015)
- Γιατί δεν έχει προχωρήσει η Διοίκηση στην μηχανογραφική σύνδεση των Κέντρων Πρόληψης με τον ΟΚΑΝΑ, από τη στιγμή που εδώ και 3 χρόνια έχει αγοράσει το αντίστοιχο πρόγραμμα δαπανώντας 20.000 ευρώ και το οποίο θα μπορούσε να διαθέσει δωρεάν στα Κέντρα Πρόληψης, απλοποιώντας τις διαδικασίες του Οικονομικού Ελέγχου τους;
- Γιατί στις επαφές της με το Υπουργείο Υγείας η Διοίκηση ισχυρίζεται ψευδώς, ότι φέρνει ορκωτούς λογιστές ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία λογιστών;
- Πόσο θα στοιχίσει τελικά στον ΟΚΑΝΑ  η εμμονή των διοικούντων του Οργανισμού για την ανάθεση του Οικονομικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης σε ιδιώτες; Πρόχειροι υπολογισμοί οδηγούν σε ένα κόστος που πλησιάζει τις 300.000 ευρώ, συνυπολογίζοντας και τη μισθοδοσία των εργαζομένων στο Τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού.
ΟΑΕΔ-Ελλείψεις προσωπικού
Τα μέλη του Συλλόγου έδωσαν στον Αν. Γραμματέα τον πίνακα με τις ειδικότητες  ανά περιφέρεια που έχει ζητήσει ο ΟΚΑΝΑ από τον ΟΑΕΔ. Παρότι ο Σύλλογος διαφωνεί με κάθε είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας αναγκαστικά ασχολήθηκε με το θέμα για να αποδείξει την επιχειρησιακή ανεπάρκεια και ανικανότητα της Διοίκησης. Παράλληλα του παρέδωσαν και έναν πίνακα που αποτυπώνει τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό των Μονάδων πανελλαδικά. Με αυτή την κίνηση τα μέλη του Συλλόγου ήθελαν να αποδείξουν την μεγάλη  άγνοια και αναποτελεσματικότητα των διοικούντων, αφού δεν προχωρούν σε κάλυψη των υπαρκτών κενών αλλά προχωρούν σε προσλήψεις προσωπικού χωρίς καμία ουσιαστική έρευνα και προσπάθεια αντιμετώπισης των όποιων κενών θέσεων υπάρχουν. Αρκούσε μια απλή ερώτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και θα είχαν στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία, που ο Σύλλογος συγκέντρωσε από όλες τις Μονάδες πανελλαδικά σε μισή ώρα. Αλλά αυτό αποδεικνύει περίτρανα την προχειρότητα και την ασχετοσύνη των Διοικούντων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δομών του Οργανισμού. Ο κ Βαρδαρός ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει τώρα κάτι σε αυτό, αφού ο ΟΚΑΝΑ έχει προχωρήσει ήδη στο αίτημα προς τον ΟΑΕΔ με τις συγκεκριμένες ειδικότητες ανά περιφέρεια.
Ακολουθεί ο πίνακας των θέσεων που έχει ζητήσει ο ΟΚΑΝΑ αλλά και ο πίνακας των κενών θέσεων που υπάρχουν (κατ ελάχιστο- μπορεί να υπάρχουν ακόμα περισσότερα κενά) σε όλη την περιφέρεια που έδωσαν στον κ. Βαρδαρό τα μέλη του Συλλόγου για να αντιληφθούν και οι πιο δύσπιστοι ότι οι διοικούντες απλά δεν ενδιαφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.
Πίνακας ειδικοτήτων ανά περιφέρεια που έχει Ζητήσει η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ
 (ΕΚΚΕΕ ΑΘΗΝΑΣ)
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ
2
ΟΚΑΝΑ
 (ΕΚΚΕΕ ΑΘΗΝΑΣ)
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
2
ΟΚΑΝΑ
 (ΕΚΚΕΕ ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΠΕ
2
ΟΚΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
 (ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ) ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
 (ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ) ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ/ΤΕ
4
ΟΚΑΝΑ
 (ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ) ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
2
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
10
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ/ΤΕ
6
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
1
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ
2
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
6
ΟΚΑΝΑ
 (ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ) ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ/ΤΕ
2
ΟΚΑΝΑ
 (ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ) ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
3
ΟΚΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΚΑΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
2
ΟΚΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΚΑΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
2

Πίνακας ελλείψεων (κατ ελάχιστο) σε δομές του ΟΚΑΝΑ πανελλαδικά που αφήνει ακάλυπτες ο ΟΚΑΝΑ με τις θέσεις που έχει ζητήσει από τον ΟΑΕΔ
ΚΕΡΚΥΡΑ:1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
424: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΡΑΜΑ :1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ,  1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ: 1 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΨΥ ΠΑΤΡΑΣ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΨΥ ΑΘΗΝΑΣ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 1 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ: 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ,1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ: 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ,  1 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ,  1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ:  1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ :1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ,  ΦΛΕΜΙΝΓΚ και ΓΟΝΚ : 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΥΑΠ 1 ΚΑΙ ΜΥΑΠ 2: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ :1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ :1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ: 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑΣ :1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σχετικά με την εγκύκλιο περί «έναρξης εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης» τα μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν τον κ. Βαρδαρό
- για τις θέσεις του Συλλόγου,
- για την διεθνή αλλά και ελληνική πρακτική που επικρατεί σε παρόμοιους σαν τον ΟΚΑΝΑ χώρους ψυχικής Υγείας,
-τα τελευταία δεδομένα αποτελεσματικής Διοίκησης Οργανισμών  
και ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση στο θέμα που δημιουργεί( αντί να λύνει) τεράστια προβλήματα. Ο κ. Βαρδαρός κατανόησε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος στους εργαζόμενους και στη λειτουργία του Οργανισμού και δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε  παρέμβαση στη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ για το θέμα και για την άμεση διευθέτηση του.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ καλεί όλα τα μέλη του να συνεχίσουν να τηρούν την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να συνεχίσουν την αποστολή των καρτών στον Σύλλογο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση σχετικά.

Σχόλια

  1. Ούτε η απελευθέρωση των μισθολογικών κλιμακίων έχει εφαρμοστεί στον ΟΚΑΝΑ, ούτε οι δικαστικές αποφάσεις που συνάδουν με την κοινή λογική πρόκειται να εφαρμοστούν από ότι καταλαβαίνουμε. Γενικώς, ότι θα μπορούσε να ενισχύσει λίγο το εισόδημα των εργαζομένων δεν είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της διοίκησης. Ακόμα και οι κάρτες (που δεν μας χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να λειτουργούμε ως Οργανισμός και να δουλεύουμε ως εργαζόμενοι) ήταν από τις κύριες προτεραιότητες της διοίκησης. Λυπάμαι πολύ που οι "τεχνοκράτες" αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου