Αναρτήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΚΑΝΑ για την «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ MOBBING ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ BURN OUT ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ