ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σύμφωνα με την αριθμό 1186/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας δέχεται το δίκαιο της αγωγής των εναγόντων και αναγνωρίζει ότι το εναγόμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΟΚΑΝΑ οφείλει να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων ως ενιαίο μικτό μισθό από 1.1.2013 και εφεξής το μικτό μισθό που ελάμβανε έκαστος εξ αυτών την 31.10.2011 μειωμένο κατά ανώτατο όριο 25%. 

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιώνονται οι συνάδελφοι της πρώτης ομάδας που προσέφυγαν σε ένδικα μέσα για αποκατάσταση της αδικίας που έκανε σε βάρος τους ο ΟΚΑΝΑ. Για να εναρμονιστεί ο μισθός με τα όσα ορίζει ο δικαστής θα πρέπει το Τμήμα Μισθοδοσίας του Οργανισμού να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό χρειάζεται και πολύ χρόνο και πολύ εργασία αφού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στους 235 συναδέλφους οι απαραίτητες προσαρμογές από το 2013 και μετέπειτα με ότι μεταβολές έχουν πραγματοποιηθεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (παιδιά, κλιμάκια, κατάταξη στο παλιό και νέο ενιαίο μισθολόγιο, τυχόν μεταβολές, κρατήσεις, εισφορές κ.α.). 

Ο Σύλλογος θα ζητήσει από τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ την άμεση ενίσχυση του Τμήματος Μισθοδοσίας για την γρηγορότερη τακτοποίηση του θέματος και συντομότερης λήξης της όποιας εκρεμμότητας. 

Οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου ήδη προσκόμισαν την απόφαση και στον δικαστή που έχει αναλάβει τη δεύτερη ομάδα των συναδέλφων για να λάβει γνώση του σκεπτικού της απόφασης. 

Επιπλέον ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ θα καλέσει τη Διοίκηση του Οργανισμού να μην εφεσιβάλει την απόφαση (όπως έχουν ενεργήσει οι Διοικήσεις σε άλλους Οργανισμούς και Δήμους αφού δικαιώνονται οι εργαζόμενοι σε αυτούς) και να επεκτείνει τα όσα προβλέπει η απόφαση και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων στον Οργανισμό. 

Τέλος θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στη Αθήνα την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:30 στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού με κύριο θέμα (μεταξύ άλλων) της εξειδίκευσης της απόφασης του Δικαστηρίου. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις και στους συναδέλφους της περιφέρειας.

Σχόλια