ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΡΑΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Παραθέτουμε απάντηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου προς το Γραμματέα του Συλλόγου σχετικά με το θέμα της διαδικασίας αποβολής του Κωνσταντίνου Κοκκώλη.

Κύριε Λαζαρή

Σε απάντηση τη επιστολής σας να επισημάνω ότι η κατάθεση σε δικαστήριο, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, δεν αποτελεί από μόνη της λόγο διαγραφής μέλους σωματείου. Δεδομένου, όμως ότι δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που με ενημερώνετε ότι κινείται διαδικασία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να είμαι όσον το δυνατό ακριβής σας επισημαίνω τα κάτωθι: 


Το ενδεχομένως ψευδές ή προσβλητικό περιεχόμενο της κατάθεσης, που εκφεύγει του καθήκοντος αληθείας, σε συνδυασμό ενδεχομένως με λοιπή αντισυναδελφική συμπεριφορά ή αντίθετη με καταστατικούς σκοπούς του σωματείου ή προγενέστερες αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποτελέσει λόγο αποβολής μέλους κατ’ άρθρο 88 ΑΚ εφόσον κριθεί σπουδαίος λόγος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται είτε όπως ορίζει το καταστατικό σας είτε αν κρίνει το ΔΣ του συλλόγου ότι το επιβάλλει το συμφέρον του συλλόγου (άρθρο 95ΑΚ). Για τους ίδιους λόγους (περίπου) προβλέπει και το άρθρο 7 του Καταστατικού σας τη διαγραφή μέλους

Επισημαίνω ότι η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για το αβάσιμο ή μη των αποδιδόμενων στο μέλος ενεργειών και αντισυναδελφικής συμπεριφοράς και κατά πόσο αυτά προσβάλλουν τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου ή αποτελούν σπουδαίο λόγο αποβολής. Η απόφαση της ελέγχεται δικαστικώς με προσφυγή του μέλους. 

Για τη διαδικασία σύγκλησης, απαρτίας και ψηφοφορίας προβλέπει ρητά το καταστατικό Σας ,αλλά και ο Αστικός Κώδικας και ο ν. 1264/1982 οπότε δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπτύξω ιδιαίτερα. Αν παραβιαστεί διάταξη τους δίδεται η δυνατότητα στο μέλος που διαγράφηκε/αποβλήθηκε να προσφύγει κατά της απόφασης Γενικής Συνέλευσης, οπότε αν διαπιστωθεί παρανομία/παρατυπία το μέλος αποκαθίσταται. 

Επειδή μου αναφέρετε Γενικές Συνελεύσεις, αποφάσεις και αναρτήσεις για τις οποίες δεν έχω καμία ενημέρωση δεν μπορώ να λάβω θέση για τις διαδικασίες. 

Περαιτέρω όπως σας είχα επισημάνει θεωρώ πως δύναται να διαγραφεί διευθυντικό στέλεχος ή εργαζόμενος που ανεξαρτήτως τίτλου ασκεί καθήκοντα διευθυντού, άρα εκ της θέσεως τους υποχρεούται να ασκεί εργοδοτικές εξουσίες, καθώς θεωρώ ότι τούτο είναι ασυμβίβαστο με τη συνδικαλιστική δράση. 

Αθήνα 13 Ιουνίου 2018 

Με εκτίμηση 

Δημήτρης Βαλαβάνης

Σχόλια