ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Την Τετάρτη 23 Μαίου  και ώρα 12:30 στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με κύριο θέμα συζήτησης, την προκήρυξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων του Οργανισμού και τον καταφανώς διαβλητό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων.
Να σημειωθεί, ότι ο Σύλλογος ήδη έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κηρυχτεί άκυρη και να καταπέσει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων.
Η συνέλευση της Τετάρτης θα είναι η τρίτη και καθοριστική Συνέλευση. Για τη διευκόλυνση μετακίνησης των συναδέλφων ο Σύλλογος κηρύττει Παναττική τετράωρη στάση εργασίας από 12:00 έως 16:00.

Σχόλια