ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΑΤΡΩΝ

Προς:Πρόεδρο ΟΚΑΝΑ 
Κοιν.: Γεν. Διευθυντή, 
Μέλη Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ, 
Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Τμήμα Διαχείρησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Αθήνα 27 Μαρτίου 2018 

Θέμα: «Σχετικά με την έλλειψη ιατρού στην ΜΟΘΕ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Μετά την παραίτηση του έως πρότινος υπευθύνου ιατρού της Μονάδας του Αγίου Σάββα και για περισσότερο από δύο μήνες η ΜΟΘΕ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» λειτουργεί χωρίς την παρουσία ιατρού. Όπως ήδη γνωρίζετε η λειτουργία των μονάδων χωρίς την παρουσία ιατρού είναι ανεπίτρεπτη τόσο με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΚΑΝΑ όσο και από την ιατρική και νοσηλευτική δεοντολογία. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, για ανεξήγητους λόγους, η Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων δεν προχώρησε στην αναπλήρωση της θέσης του Υπευθύνου ιατρού. Στην συγκεκριμένη μάλιστα χρονική συγκυρία η Διοίκηση είχε και έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης ιατρού που απασχολείται σε άλλες δομές που δεν χορηγούν υποκατάστατο (π.χ. πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ»). Παρόλα αυτά περιοριστήκατε στο να ορίσετε την επίσκεψη ενός ιατρού για δύο μόλις ημέρες μέσα σε διάστημα 60 ημερών. 

Αποτέλεσμα της ολιγωρίας σας είναι η μη εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, η καθημερινή ταλαιπωρία ασθενών και εργαζομένων και η αύξηση των εύλογων κινδύνων από την καθημερινή χορήγηση ενός ναρκωτικού φαρμάκου χωρίς την απαραίτητη ιατρική επίβλεψη αλλά και κυρίως από την διάθεση του εκτός προγράμματος με τις δοσολογίες «Take Home». Η ανησυχία μας εντείνεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι στην τελευταία προκήρυξη για ιατρούς με σύμβαση ΔΠΥ σε αρκετές πόλεις θα δημιουργηθούν ανάλογα προβλήματα εξ αιτίας της μη προσέλευσης ιατρών (π.χ. Ρέθυμνο,Καβάλα, Αθήνα, Πάτρα κ.α.) 

Με αυτή την επιστολή σας καλούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να σεβαστείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση σας και να προβείτε ΑΜΕΣΑ σε τοποθέτηση ιατρού στην ΜΟΘΕ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Οποιαδήποτε άλλη παρελκυστική ή «μεσοβέζικη» λύση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και θα μας αναγκάσει να προχωρήσουμε σε καταγγελία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ως το ύστατο μέτρο προάσπισης της ασφάλειας των ασθενών και των εργαζομένων, εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας αλλά και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εκτροπή του υποκατάστατου στην παράνομη αγορά. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Σχόλια