ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12/03/2018
Προς : Πρόεδρο κ. Καφετζόπουλο
Κοιν.: Μέλη Δ.Σ.
Γενικό δ/ντή κ. Γκανά
Αναπληρωτή δ/ντή εφαρμογής προγραμμάτων κ. Κοκκώλη
Σύλλογο εργαζομένων ΟΚΑΝΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας, για την συνεχή υποβάθμιση του ρόλου μας , των οικονομικών μας απολαβών, της αξιοπρέπειάς μας, καθώς και των συνθηκών εργασίας μας σε έναν οργανισμό όπου καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παρά τον παραπλανητικό τίτλο της ετήσιας σύμβασής μας.
Όπως γνωρίζετε καλά, συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι οι συνεχείς παραιτήσεις πολύτιμων συναδέλφων ιατρών , με αποτέλεσμα την υπολειτουργία μονάδων με έναν ή και κανένα ιατρό, με ιατρούς να ασκούν το έργο τους τηλεφωνικά ή δια περιφοράς από μονάδα σε μονάδα.
Τα κίνητρα που υποσχέθηκε η διοίκηση για να γίνει ο οργανισμός πιο «θελκτικός» στους ιατρούς όχι μόνο δεν αυξάνονται, αλλά λιγοστεύουν.
Μετά την αποτυχία ανεύρεσης ιατρών από την προκήρυξη : 5138/07.12.2017, όπου θα γίνονταν δεκτοί ψυχίατροι, γενικοί ιατροί ή παθολόγοι, βγαίνει μία νέα προκήρυξη: 852/22.02,2018 όπου μπορεί να γίνει δεκτή και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, σε περίπτωση μη προσέλευσης των προαναφερόμενων ιατρικών ειδικοτήτων . Αναρωτιόμαστε δε, αν η διοίκηση του οργανισμού πιστεύει ότι οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα είναι σε θέση να κάνει ψυχιατρική εκτίμηση και θεραπεία σε ένα τόσο εξειδικευμένο χώρο, όπου όχι μόνο υπάρχει συννοσηρότητα εξάρτησης και ψυχιατρικής διαταραχής, αλλά και που συχνά υπάρχει και παράλληλη χρήση τοξικών ουσιών , μιας και αυτό επιτρέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού.
Θεωρούμε ότι οι απαράδεκτες λογικές της διοίκησης : «ιατρός να ΄ναι κι ότι να ΄ναι» ή «όλο και κάποιοι πειναλέοι ιατροί, θα βρεθούν να δουλέψουν», γίνεται πλέον επικίνδυνη απέναντι στο προσωπικό (ιατρικό και μη) και ταυτόχρονα απέναντι σε μια τόσο ευάλωτη κατηγορία θεραπευομένων που καλούμαστε με συνέπεια να φροντίσουμε, κάποιοι από μας και για πάνω από δέκα έτη, χωρίς σεβασμό ή αναγνώριση της προσφοράς μας.
Ζητάμε να γίνουν συμβάσεις αορίστου χρόνου με μισθολόγιο τουλάχιστον ανάλογο του ΕΣΥ , για όλους τους ιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις μονάδες του οργανισμού και να σταματήσουν οι ετήσιες (ή ακόμα και μηνιαίες!) συμβάσεις ντροπής , χωρίς τα ανάλογα δικαιώματα ή απολαβές σε τέτοιες θέσεις ευθύνης.
Η εν λόγω επιστολή αποστέλλεται, μιας και απορρίφθηκε πρόσφατα , το εύλογο αίτημά μας για συνάντηση και διάλογο με την διοίκηση του οργανισμού, με σκοπό να βρεθεί μια λύση για το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει για την δημόσια υγεία.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Σχόλια