ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου και ώρα 12:30 στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ. Θα προηγηθεί στις 11:30 συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου με τους συνάδελφους ιατρούς της Αττικής.

Θέματα προς συζήτηση:
- προϊούσα κατάρρευση ή διάλυση των Μονάδων του Οργανισμού
- σχέδιο της Διοίκησης για λειτουργία Μονάδων με ιατρούς on call ή δια περιφοράς μέσω 
εκβιασμού για κλείσιμο Μονάδων

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη γιατί η κατάσταση στον ΟΚΑΝΑ είναι κρίσιμη.

Σχόλια