ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Σε συνέχεια της διαδικασίας για τη δημιουργία Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και μετά την μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει επιτροπή η οποία θα οργανώσει τη συνέχεια της διαδικασίας. 


Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο mail του Συλλόγου silergokana@yahoo.gr. Μαζί με το όνομά τους θα αναγράφουν ειδικότητα , δομή εργασίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σχόλια