ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΣΥ ΜΕ Αν. Δ.Ε.Π.

Πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2017, συνάντηση του Αν. ΔΕΠ κ. Κοκκώλη με την ΕΠΕΣΥ αναφορικά με την Εγκύκλιο με τίτλο «Μέτρα Εφαρμογής του Πλαισίου Λειτουργίας» και τη σχετική επιστολή της ΕΠΕΣΥ που ακολούθησε μετά τη συνάντηση των Θ.Ο.

Αρχικά ο κ. Κοκκώλης διευκρίνισε ότι θέλει να συναντάται με την ΕΠΕΣΥ αρκεί η ενημέρωση των εργαζομένων για το περιεχόμενο των συναντήσεων να μην γίνεται αποκλειστικά με εξωθεσμικό τρόπο.

Συμφώνησε με τα γενικά σχόλια της επιστολής της ΕΠΕΣΥ και σχολίασε ειδικότερα:

-για το ωράριο λειτουργίας υποστήριξε 

-ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των μονάδων που δημιουργεί προβλήματα στο προσωπικό και στους ασθενείς. 

-για την κατάργηση της ενδιάμεσης διακοπής της χορήγησης, ότι συμφωνεί ως εργαζόμενος και θεραπευτής με την ΕΠΕΣΥ αλλά υπάρχει τεχνικο-οικονομικό ζήτημα (παράταση ωραρίου φύλαξης) που πρέπει να συζητηθεί με τον Γενικό Διευθυντή. 

-σχετικά με τον ρόλο της Διεπιστημονικής Ομάδας ότι αναγνωρίζεται από το Πλαίσιο Λειτουργίας.

-για την καταγραφή δεδομένων της θεραπευτικής πορείας του ασθενούς, ότι η αναβάθμιση του δικτύου θα λύσει το πρόβλημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και θα βελτιώσει την λειτουργία του ηλεκτρονικού Φακέλου,

- ότι ποσοτική καταγραφή των συνεδριών είναι αναγκαία για να αναδειχθεί η δουλειά των μονάδων αλλά και να ελεγχθούν φαινόμενα όπως μη πραγματοποίηση ομάδων ή συνεδριών με ασθενείς, ότι θα μπορούσε να μην καταγράφεται η χρονική διάρκεια, αλλά ο τύπος μιας συνεδρίας (π.χ. ψυχοθεραπευτική ή διεκπεραιωτική). 

-για τους τοξικολογικούς ελέγχους ούρων μετέφερε στοιχεία αναφορικά με το οικονομικό κόστος (3.200.000 για ποσοτικό, 500.000 για ποιοτικό, ακόμη 500.000 για στοχευμένο ποσοτικό στις μονάδες μεθαδόνης), την πρόταση του προέδρου για αδρό ποσοτικό έλεγχο με διάλυση- αραίωση, πρακτικά ζητήματα μεταφοράς ούρων για επιβεβαιωτικούς ποσοτικούς ελέγχους σε κεντρικά σημεία όπου θα υπάρχει αναλυτής, για την προμήθεια αξιόπιστων ποιοτικών αντιδραστηρίων (κασσέτα και όχι stick).

- για την ανάγκη κάλυψης στοιχειωδών αναγκών σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό και την επίλυση χρόνιων κτιριακών προβλημάτων σε πολλές από τις μονάδες, είπε ότι απασχολεί την ΔΕΠ ότι μόνο 5-6 μονάδες είναι κτιριακά άρτιες αλλά πρόκειται για ευρύτερο οικονομοτεχνικό θέμα.

-για το θέμα του ελέγχου της ερμηνείας του Πλαισίου Λειτουργίας από την ΔΕΠ, ότι η ΔΕΠ αποδέχεται την ΕΠΕΣΥ αλλά η ΕΠΕΣΥ δείχνει να μην αποδέχεται την ΔΕΠ, και ότι η ΔΕΠ έχει παρουσιάσει στοιχεία για ανομοιομορφία π.χ. στα ΤΗ που δίνουν και ότι οι εξυπηρετούμενοι έχουν δικαίωμα να παραπονιούνται βάσει της Χάρτας Δικαιωμάτων.Ενώ παραδέχτηκε ότι προσέρχονται στη ΔΕΠ οι ασθενείς από μονάδες που δεν δίνουν πολλά Τ.Η.

-για την κατάχρηση ΒΝΖ ότι έχει γίνει προσπάθεια με το Υπουργείο Υγείας για ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των ναρκωτικών οπότε θα καταγράφεται ποιος και πόσο συνταγογραφεί.

-για την σκέψη απογευματινής λειτουργίας μονάδων από το φθινόπωρο και λειτουργία μονάδων βουπρενορφίνης τα Σαβ/κα και Αργίες.

-για την αναμόρφωση του Πλαισίου Λειτουργίας ότι είναι διοικητική απόφαση (ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να παρέλθει 10ετία από την έκδοσή του).

Η ΕΠΕΣΥ σχολίασε το περιεχόμενο της επιστολής της μεταφέροντας και τα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση εκπροσώπων των Θ.Ο., τονίζοντας τις ιδιομορφίες στο ωράριο χορήγησης ανάλογα με τη μονάδα (π.χ. Μονάδες μεθαδόνης) και διακοπής της χορήγησης, το φόρτο εργασίας των μονάδων και την ανάγκη η όποια αναγκαία καταγραφή να μην λειτουργήσει μειώνοντας την ποιότητα της θεραπευτικής εργασίας υπέρ τυπολατρικής συλλογής στοιχείων. Πρότεινε λειτουργικούς τρόπους καταγραφής δεδομένων, ζήτησε να υπάρχει δυνατότητα ποσοτικού ελέγχου ούρων σε δείγματα που παρουσιάζουν αμφισβητήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα, τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των θεραπευτών σε θέματα ερμηνείας του Πλαισίου Λειτουργίας και ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνεται από ένα άτομο της ΔΕΠ, και ζήτησε την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν καταγραφεί προ 2ετίας με επισκέψεις στις μονάδες αναφορικά με ζητήματα και προβλήματα κατά την εφαρμογή του Πλαισίου. Τέλος σημείωσε την ανάγκη παροχής υπηρεσιών με γνώμονα την ποιότητα και το χρέος της Διοίκησης να εμπλέξει όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή για την επίλυση των προβλημάτων.

Σχόλια