ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Όσοι συνάδελφοι πληρώνονται με βάση τον νόμο 4354/2015 έχουν λάβει από το Φεβρουάριο αύξηση στη μισθοδοσία τους.Τα ποσά που πιστώθηκαν αυτό τον μήνα στον λογαριασμό μισθοδοσίας τους αφορά αναδρομικά της εφαρμογής αυτού του νόμου για το 2016.
Οι συνάδελφοι που πληρώνονται με τη δικαστική  απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων (πρώτη ομάδα ασφαλιστικών) δεν λαμβάνουν καμμία αύξηση γιατί υπερκαλύπτουν τη διαφορά της αύξησης. Υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν ανήκουν στην πρώτη ομάδα των ασφαλιστικών και δεν έλαβαν  αναδρομικά γιατί με βάση την εφαρμογή του νόμου 4354/2015 δε δικαιούνται αύξησης.

Σχόλια