ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΔΠΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 14:30 καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στον ΟΚΑΝΑ με ΔΠΥ να προσέλθουν στα γραφεία των νομικών συμβούλων του Συλλόγου (Αβέρωφ 11, 4ος όροφος - Δικηγορική Εταιρεία Εργατικού Δικαίου). Θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τη διεκδίκηση μέσω της νομικής οδού, μετατροπής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε αορίστου χρόνου.

Μετά από συνεννόηση με το Γεν. Διευθυντή οι συνάδελφοι που θα προσέλθουν θα κάνουν χρήση τρίωρης υπηρεσιακής άδειας.

Σχόλια