ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ,  με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, υιοθέτησε την πρόταση του Συλλόγου για τη δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας. 

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας θα συμμετέχουν :

Φωτόπουλος Δήμος, Αντιπρόεδρος ΟΚΑΝΑ

Γκανάς Αντώνης, Γενικός Διευθυντής ΟΚΑΝΑ

Χαμτζούδης Νίκος, μέλος Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ

Μαλέσιου Μυρτώ, Νομική Σύμβουλος ΟΚΑΝΑ

Παπαδόπουλος Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ

Κατσουλάκος Αιμίλιος ,Ψυχίατρος ΟΚΑΝΑ

Σχόλια