ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΣΕΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Σχετικά με την ένσταση που κατατέθηκε στην Πάτρα για το Τοπικό Συμβούλιο, ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (δικαστικός αντιπρόσωπος) που προέδρευε της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έκανε δεκτή την ένσταση για εμπρόθεσμη κατάθεση υποψηφιότητας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ θα ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών για το Τοπικό Σύμβουλο της Πάτρας.
Η δεύτερη ένσταση που κατατέθηκε στην Πάτρα για τους εκλογικούς καταλόγους δεν έγινε δεκτή.

Σχόλια