ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Αθήνα 6 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η «Αγωνιστική Συνεργασία» στα πλαίσια της ενδυνάμωσης  και στελέχωσης των οργάνων του Συλλόγου από νέους συναδέλφους ζήτησε από τους υποψηφίους, που έχουν εκλεγεί σε περισσότερα του ενός συνδικαλιστικά όργανα να διευκολύνουν με την στάση τους την είσοδο στα συνδικαλιστικά όργανα των αναπληρωματικών υποψηφίων, που στην πλειοψηφία τους είναι συνάδελφοι οι οποίοι για πρώτη φορά αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα κοινά.

Επίσης, για να στελεχωθεί το Δ.Σ. του Συλλόγου από περισσότερους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, ώστε να έχει καλύτερη εκπροσώπηση, ζητήθηκε από τον τελευταίο εκλεγμένο  (στο Δ.Σ. του Συλλόγου) σε σταυρούς με το ψηφοδέλτιο της  «Αγωνιστικής Συνεργασίας» (που προέρχεται από την Αθήνα), να παραδώσει την έδρα του, ώστε να αντικατασταθεί με τον πρώτο αναπληρωματικό υποψήφιο ,που είναι από τη Θεσσαλονίκη.

Η «Αγωνιστική Συνεργασία» με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή της στην ενίσχυση των συλλογικών οργάνων με νέους συναδέλφους και συμμετοχής περισσότερων συναδέλφων από την περιφέρεια.


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σχόλια