ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το δικαστήριο για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αναβλήθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.Μετά από αυτή την εξέλιξη οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα καταθέσουν αίτηση επίσπευσης της δικασίμου. Εάν δεν επιτύχουν επίσπευση, θα προχωρήσουν  σε επανακατάθεση της αγωγής, που αναγκαστικά θα προσδιοριστεί εντός του 2017.

Σχόλια