ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 23 -3-2017

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ έχει οριστεί για την περιφέρεια την Τρίτη 28-3-2017 σε ώρες που θα οριστούν από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και για την Αθήνα την Τετάρτη 29-3-2017 και ώρα 08:00 – 17:00.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν:
Στην Αθήνα: Αμφιθέατρο Κεντρικών Υπηρεσιών, Αβέρωφ 21
Στη Θεσσαλονίκη: Κεντρικές Υπηρεσίες (Αναγεννήσεως)
Στην Πάτρα: Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
Στην υπόλοιπη περιφέρεια: στις κατά τόπους Μονάδες

Για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου θα χρησιμοποιηθούν έξι (6) κάλπες, μια για κάθε όργανο.
Πρώτη κάλπη: Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή
Δεύτερη κάλπη: Εκλογή Τοπικών Συμβουλίων
Τρίτη κάλπη: Επιστημονική Επιτροπή
Τέταρτη κάλπη: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ (Τ.Α.Σ.Ε.Ο.)
Πέμπτη κάλπη : Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
Έκτη κάλπη :  Εκπρόσωποι για Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)

Σταυροδοσία:

Για την εκλογή του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του ΕΚΑ τα ψηφοδέλτια είναι παραταξιακά και οι σταυροί μπορούν να είναι:
·         Για την εκλογή του Δ.Σ., οι σταυροί μπορούν να είναι έως και εννέα όσες είναι και και οι θέσεις του Δ.Σ.
·         Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι σταυροί μπορούν να είναι έως και δύο (2)
·         Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας οι σταυροί μπορούν να είναι έως και τρεις (3)

Όπου υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο η σταυροδοσία έχει ως εξής:
·         Για την Επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας οι σταυροί μπορεί να είναι πέντε (5)
·         Για τα Τοπικά Συμβούλια όπου οι υποψηφιότητες είναι μέχρι δύο (2) μπορεί να μπει ένας (1) σταυρός, όπως προβλέπει το Καταστατικό (40% των θέσεων του οργάνου)
·         Για το Τοπικό Συμβούλιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι σταυροί μπορούν να είναι έως και δύο (2), όπως προβλέπει το Καταστατικό (40% των θέσεων του οργάνου)
·         Για την Επιστημονική Επιτροπή οι σταυροί μπορούν να είναι μέχρι και τέσσερις (4).
·         Για το Τ.Α.Σ.Ε.Ο. μέχρι ένας σταυρός.

Φάκελοι / χρώματα ψηφοδελτίων:

Για το Δ.Σ: λευκός φάκελος, λευκό ψηφοδέλτιο
Για Επιστημονική Επιτροπή: πράσινος φάκελος, πράσινο ψηφοδέλτιο
Για Τοπικά συμβούλια: κίτρινος φάκελος, λευκό ψηφοδέλτιο
Για Τ.Α.Σ.Ε.Ο: γαλάζιος φάκελος, γαλάζιο ψηφοδέλτιο
Για Επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας: ροζ φάκελος, ροζ ψηφοδέλτιο
Για ΕΚΑ: πορτοκαλί φάκελος, πορτοκαλί ψηφοδέλτιο


Για τις δομές της περιφέρειας, μετά το πέρας της ψηφοφορίας:
Α) γίνεται καταμέτρηση των ψήφων για τα Τοπικά συμβούλια,
Β) όλοι οι υπόλοιποι φάκελοι σφραγισμένοι και χωρίς να ανοιχτούν θα  τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο φάκελο ο οποίος θα σφραγιστεί και θα αποσταλεί την ίδια ημέρα με ταχυμεταφορά στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Αβέρωφ 21, ΤΚ 104 33, Αθήνα), η οποία και θα τα καταμετρήσει μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια,
Γ) μαζί με τους φακέλους αποστέλλεται το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής


Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου αφορά τις μονάδες των οποίων τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου είναι λιγότερα από πέντε (5).
Στις εκλογές της Τρίτης 28 Μαρτίου και Τετάρτης 29 Μαρτίου για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου, οι δομές που αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία είναι οι Μονάδες που βρίσκονται σε Κατερίνη, Καβάλα, Καλαμάτα, Βέροια, Σέρρες και Κέρκυρα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Μετά το κλείσιμο των καλπών, όλοι οι φάκελοι σφραγισμένοι και χωρίς να ανοιχτούν θα τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο φάκελο ο οποίος θα σφραγιστεί και θα αποσταλεί την ίδια ημέρα με ταχυμεταφορά στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα).


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   
 ( Κάθε φάκελος που έχει αποσταλεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε όλες τις δομές όπου θα διεξαχθούν εκλογές, περιλαμβάνει τα ψηφοδέλτια για Δ.Σ.(ένα για κάθε παράταξη που θα καταθέσει ψηφοδέλτιο)  1 ψηφοδέλτιο της Επιστημονικής Επιτροπής, 1 για Τοπικά Συμβούλια όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι,1 ψηφοδέλτιο ΤΑΣΕΟ, 1 για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας,1 για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας,6 φάκελοι αντίστοιχων χρωμάτων, η κατάσταση των μελών του Συλλόγου,1 σφραγίδα Εφορευτικής Επιτροπής, 1 σφραγίδα «ψήφισαν για», λευκά ψηφοδέλτια και η εγκύκλιος διεξαγωγής των εκλογών.
    Όταν  οι Τοπικοί Σύμβουλοι παραλάβουν το φάκελο να τον ελέγξουν και να ενημερώσουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αν λείπει κάτι.

    Στα Τοπικά Συμβούλια που είναι μόνο ένας υποψήφιος δεν περιλαμβάνονται ψηφοδέλτια, γιατί δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία.)

Σχόλια