ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ καλεί εκπροσώπους των νοσηλευτών από όλες τις Μονάδες Βουπρενορφίνης της Αττικής σε συνάντηση την Παρασκευή 17/3/2017 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Υπηρεσιών για συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Καθημερινή καταγραφή ουσίας Βουπρενορφίνης, αποστολή στοιχείων κατανάλωσης, τη διαδικασία παραγγελιών και τη διαδικασία ελέγχου», που εστάλλει από τη Γενική Διεύθυνση και το Τμήμα Προμηθειών.


Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Σχόλια