ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  
Για να μπορέσουν τα μέλη του Συλλόγου να ψηφίσουν για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Συλλόγου θα πρέπει να έχουν μαζί τους

1.    την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο
2.    και οπωσδήποτε το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ

 Όσοι δεν είναι μέλη του ΤΑΣΕΟ δεν μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη μελών του ΤΑΣΕΟ.   
Για τους συναδέλφους που θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλη δομή του ΟΚΑΝΑ για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι γραμματείες των δομών θα συμπληρώσουν μια κατάσταση με  όλους τους συναδέλφους της δομής και δίπλα θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Όποιος, δηλαδή, προσέλθει να ψηφίσει το πρωί, όταν προσέλθει στην μονάδα του  θα υπογράψει στην συγκεκριμμένη κατάσταση την ώρα προσέλευσης με δικαιολογία "ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ". Το ίδιο θα πράξουν και όσοι αποχωρήσουν από τις μονάδες τους νωρίτερα το μεσημέρι για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Όσοι αποχωρήσουν στο ενδιάμεσο της λειτουργίας των μονάδων (π.χ.10:00π.μ.) θα υπογράψουν στην κατάσταση στην ώρα της αποχώρησης και μετέπειτα και στην ώρα της προσέλευσης (π.χ. 12:00μ.μ.). 
Ο χρόνος προσέλευσης το πρωί στις μονάδες ή ο χρόνος αποχώρησης το μεσημέρι ή στο ενδιάμεσο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 (δύο) ώρες. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της γραμματείας κάθε μονάδας θα αποστείλουν τις καταστάσεις στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων του Οργανισμού.Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Σχόλια