ΝΕΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Σε συνέχεια της πρώτης συνέλευσης των αντιπροσώπων των θεραπευτικών ομάδων της Αττικής καλούνται όλες οι μονάδες της Αττικής να συζητήσουν άμεσα στις θεραπευτικές ομάδες όλα τα θέματα για τα οποία δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις στην πρώτη συνάντηση:
        
- Nέα εγκύκλιος για την ακούσια απομάκρυνση ασθενών (νέο θέμα)

· Ρόλος θεραπευτικής ομάδας


· Λειτουργία Μονάδας Συνταγογράφησης. Πώς / με ποια στελέχωση / με ποιους όρους/ Πώς/ πότε να γίνεται παραπομπή από / προς τις άλλες μονάδες;


· Απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη. Πώς μπορούν περισσότεροι ασθενείς να κινητοποιηθούν ώστε να προχωρήσουν προς την απεξάρτηση; Λειτουργία μονάδας ΜΕΨY

· Σωματική συνοσηρότητα

· Άλλες προτάσεις για αύξηση της αποτελεσματικότητας;

· Θέματα δεοντολογίαςΗ κάθε μονάδα θα επιλέξει δύο αντιπροσώπους. Το Τοπικό Συμβούλιο της Αθήνας και η Επιστημονική Επιτροπή θα συντονίσουν τη συνέλευση των αντιπροσώπων την Πέμπτη 15/12 στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου,Στουρνάρη 67. Εκεί θα συζητήσουμε και θα συναποφασίσουμε και τη συνέχιση της διαδικασίας, αν χρειαστεί.


Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία και το συντονισμό της συζήτησης και με τις μονάδες που βρίσκονται εκτός Αττικής.

Σχόλια