ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ


ΚΥΡΙΑ ΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Η εκδίκαση της κύριας αγωγής των συναδέλφων της δεύτερης ομάδας για τον τρόπο ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο αναβλήθηκε. Η  νέα ημερομηνία εκδίκασης  είναι η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Εκδόθηκε η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων της τρίτης ομάδας των συναδέλφων ,που είχαν εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο. Η απόφαση είναι ίδια -ουσιαστικά αντιγραφή- με την απόφαση της δεύτερης ομάδας .

Η δικαστής δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, όπως έγινε στα ασφαλιστικά μέτρα της πρώτης ομάδας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης τα ασφαλιστικά μέτρα δεν γίνονται αποδεκτά για δύο λόγους. 

-Δεν θέλει να προκαταλάβει την απόφαση του δικαστηρίου της κύριας αγωγής που θα ακολουθήσει και να δημιουργήσει τετελεσμένα με τη δική της απόφαση, 

-και έκρινε ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος λήψης ασφαλιστικών μέτρων –ασφαλιστικά μέτρα που δηλώνουν το επείγον χαρακτήρα της λήψης μιας απόφασης, αφού οι ενάγοντες καθυστέρησαν επί δύο  χρόνια να προχωρήσουν στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων ,που αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι δεν είχαν υποστεί μεγάλη, επείγουσα  και μη αναστρέψιμη ζημία.

Γι αυτό το λόγο την όλη υπόθεση των εναγόντων θα την κρίνει η κύρια αγωγή που θα ακολουθήσει.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία εκδίκασης της κύριας αγωγής της τρίτης ομάδας των συναδέλφων.

 

Σχόλια