ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Η εκδίκαση της κύριας αγωγής στο Πρωτοδικείο Αθηνών -για τη δεύτερη ομάδα των συναδέλφων -προσδιορίστηκε  σε ένα σχεδόν μήνα και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου 2016.

Εκδικάστηκαν και τα ασφαλιστικά μέτρα της τρίτης ομάδας των συναδέλφων για τον τρόπο ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο από τον Οργανισμό.

Σχόλια