ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Η δικάσιμος για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού επιδόματος ,που προσέφυγαν οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων, όπως προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, προσδιορίστηκε  για τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Σχόλια