Αναρτήσεις

Συναντηση Δ.Σ. Συλλόγου με τη Διοίκηση του Οργανισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΔΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ