ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ


Την Πέμπτη 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ,ύστερα από αίτημα των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Οργανισμού.
Έγινε ενημέρωση για τα παρακάτω θέματα :
 
1.Οικονομικά στοιχεία Οργανισμού

 Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για τακτοποίηση των χρεών προηγούμενων ετών.
 
2. Εργασιακά

Συζητήθηκε και πάλι το θέμα των συναδέλφων που εργάζονται με  δελτίο παροχής υπηρεσιών  ενώ καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες του οργανισμού και  ζητήθηκε από  τα μέλη του Συλλόγου η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου. Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι  έχει θέσει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας και υπολογίζει ότι μετά την πάροδο δύο ετών, περίπου, από την αρχική σύμβαση, θα μπορέσει να  διεκδικήσει αυτό το αίτημα «με αξιώσεις» από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Για τους ιατρούς –υπεύθυνους δομών, που εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών τα μέλη του Συλλόγου ζήτησαν να δοθεί και σε αυτούς , όπως και στους συναδέλφους τους ιατρούς-Υπεύθυνους δομών που εργάζονται στον ΟΚΑΝΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου, το επίδομα ευθύνης. Ο κ. Καφετζόπουλος ανέφερε , ότι θα  στείλει το αίτημα στην νομική υπηρεσία του Οργανισμού για να  του κάνει εισήγηση θετική ή αρνητική.

Όσον αφορά  τις συμβάσεις για τις εταιρείες φύλαξης και καθαριότητας και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας,  πουπροτείνει σε Οργανισμούς να προβαίνουν σε απευθείας ατομικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε υφιστάμενους ή πρώην εργαζόμενους αυτών των υπηρεσιών , ανέφερε ότι θα ερωτηθεί το Υπουργείο Υγείας για το τι θα πρέπει να γίνει και στον ΟΚΑΝΑ. Πάντως η προσωπική του άποψη ήταν  ότι δεδομένου ότι πρόκειται για τρίωρη και τετράωρη απασχόληση, εάν το επιτρέπει η οδηγία  μάλλον θα προτιμηθεί η έως τώρα τακτική , δηλαδή προκήρυξη διαγωνισμού για υπογραφή σύμβασης με εταιρείες.  Αναφέρθηκε η πάγια θέση του Συλλόγου, πως οι εργαζόμενοι στη φύλαξη και στην καθαριότητα, απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, θα πρέπει να έχουν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου – πλήρη εργασιακά δικαιώματα και, προφανώς, πλήρες ωράριο. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε πως, εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, θα  αυξηθούν οι ώρες εργασίας των συναδέλφων.

Για το θέμα που προέκυψε με τις οφειλές συναδέλφων στο ΤΣΑΥ (λόγω πολύμηνων αδειών), ο  Σύλλογος ζήτησε ο Οργανισμός να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές (καθότι αυτό είναι στη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με το νόμο)  – ή, εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, να διευκολύνει τους συναδέλφους  να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων και διακανονισμό. Ο πρόεδρος παράπεμψε το θέμα στη νομική υπηρεσία. 

 3. Θέματα εσωτερικού κανονισμού και Δεοντολογίας.

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό ο κ. Καφετζόπουλος  συμφώνησε να ξεκινήσει ο διάλογος για τη διαμόρφωση νέου. Τα μέλη του Συλλόγου επέμειναν να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του  επόμενου Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Τα μέλη του Συλλόγου επέμειναν, για άλλη μια φορά , στην προκήρυξη των θέσεων  Υπευθύνων των Τμημάτων του Οργανισμού (πάγια θέση του Συλλόγου). Δεδομένου ότι υπάρχει σχετική απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ  για την προκήρυξη  των θέσεων αυτών και το σύστημα  αξιολόγησης, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα εξετάσει  το θέμα και θα το επαναφέρει σε επόμενη συνάντηση με τα μέλη του Συλλόγου.

Με αφορμή καταγγελίες  ότι ιατροί του ΟΚΑΝΑ  «βλέπουν» στα ιδιωτικά τους ιατρεία ασθενείς που παρακολουθούν τα προγράμματα υποκατάστασης, τα μέλη του Συλλόγου ζήτησαν από τον Πρόεδρο να δεσμευτούν όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ πως δεν παρακολουθούν ιδιωτικά ασθενείς – μέλη των προγραμμάτων, υπογράφοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που έγινε το 2005).  Ο Πρόεδρος υποστήριξε  ότι το θέμα θα ενταχθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας που θα συνταχθεί και θα αφορά όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό και όχι μόνο τους ιατρούς.  Η συζήτηση για τη σύνταξη του Κώδικα θα ξεκινήσει άμεσα, στην επιτροπή θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, και στη συνέχεια το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση.

4. Ενιαίος φορέας εξαρτήσεων

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υφίσταται –πλέον- τέτοιο θέμα.

5. Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης – Συνταγογράφηση

Η μονάδα συνταγογράφησης  δεν «προχωρά» στην παρούσα φάση, ενώ η Άμεση Πρόσβαση θα λειτουργήσει – τελικά- στο χώρο της ΜΑΒΥ. Ο Σύλλογος εξέφρασε για μια φορά ακόμα την αντίθεσή του στο να λειτουργήσει η συνταγογράφηση  «εκ περιτροπής»  και όχι με μόνιμο προσωπικό.

6. Πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την επιλογή του κου Γκανά καθώς και για την ένσταση που κατέθεσε ο προηγούμενος Γενικός Δ/ντής κος Πλατανιάς. Ο Σύλλογος επανέλαβε την πάγια θέση του για ανάγκη τήρησης των όσων προβλέπει η προκήρυξη, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού και της κείμενης νομοθεσίας. Στην ανησυχία για το εάν πιθανή καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων του Γενικού Δ/ντή θα έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να  συμβεί.

 

 

 

 

Σχόλια