ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Μετά την αποχώρηση της Καρακωνσταντινίδου Γεωργία, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της 24ης  Νοεμβρίου, προχώρησαν στην αναπλήρωση της θέσης .Τη θέση  ανέλαβε η συνάδελφος Σταυρίδου Βίκη.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχόλια