Αναρτήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ "ΕΛΠΙΣ" ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ