Αναρτήσεις

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΣΕ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ