Αναρτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ TOY ΤΑΣΕΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΟ