ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, Τηλ.2108827514
οkanalaboursunion.blogspot.com
silergokana@yahoo.gr                                      


 Προς: Πρόεδρο κ. Μ. Κατρίνη

Κοιν: Γεν. Διευθυντή κ. Δ. Πλατανιά
Αν. Διευθυντή Εφαρμογών κ. Ε. Καφετζόπουλο


 Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Θέμα : "Επιστολή σχετικά με το έγγραφο για την "Αποστολή στοιχείων κατανάλωσης/αποθεμάτων Βουπρενορφίνης και βουπρενορφίνης/ναλοξόνης ( Prenorvine, Suboxone)"
    Με αφορμή το έγγραφο που εστάλη ως εξαιρετικά επείγον από τη Διοίκηση του Οργανισμού προς τις μονάδες υποκατάστασης με αρ. πρωτοκόλλου 13032.26/8/2014 με θέμα «Αποστολή στοιχείων κατανάλωσης/αποθεμάτων Βουπρενορφίνης και βουπρενορφίνης/ναλοξόνης ( Prenorvine, Suboxone) θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε ότι όσα αναγράφονται στο έγγραφο είναι τουλάχιστον ανεφάρμοστα και αυτό γιατί δημιουργούν τεράστια λειτουργικά προβλήματα.Συγκεκριμένα:
1.Το νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υποκατάστασης  βουπρενορφίνης (το πολύ 2 νοσηλευτές σε κάθε μονάδα) δεν επαρκεί ούτε για την καθημερινή  λειτουργία των μονάδων. Η  Διοίκηση του Οργανισμού κατά το παρελθόν είχε αναγνωρίσει  την αύξηση του φόρτου εργασίας που έχει επωμιστεί το προσωπικό των μονάδων και αντί να προβεί σε ενέργειες για μείωση  του προσθέτει και άλλες ώστε να οδηγήσει στην πλήρη εξουθένωση των εργαζομένων. Δεν είναι δυνατό ουσιαστικά να καταγράφονται καθημερινά δύο λίστες χορήγησης, να μετρούνται «μπακαλίστικα» δισκία και όχι mg όπως επιστημονικά ενδείκνυται. 
2.Ενώ υπάρχουν κυβερνητικές εξαγγελίες για μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα, τα όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο έγγραφο αναπαράγουν την πιο γραφειοκρατική λογική που μπορεί να υπάρχει στη σύγχρονη εποχή.
3.Τα λάθη μιας ιδιωτικής εταιρείας  δεν μπορεί και δεν πρέπει να «τα πληρώνουν» οι εργαζόμενοι του Οργανισμού
4.Για να μπορέσουν να εφαρμοστούν, τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο θα πρέπει πρώτα να δουν από κοντά οι αρμόδιοι πως εργάζονται και κάτω από ποιες συνθήκες οι εργαζόμενοι των μονάδων και κατόπιν να προβούν άμεσα   σε προσλήψεις προσωπικού ,και να γίνει προμήθεια μηχανημάτων και λογισμικού αποτύπωσης barcode.
      Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε να ανακαλέσετε το συγκεκριμένο έγγραφο και να ακολουθήσει διαβούλευση των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Οργανισμού ώστε να βρεθεί η καλύτερη  δυνατή λύση, ώστε και η αποστολή των στοιχείων να γίνεται με το πιο ενδεδειγμένο τρόπο και οι συνάδελφοι να μην υποστούν νέα μεγάλη πίεση που θα έχει άμεσες συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν στους εξυπηρετούμενους κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κατανοήσετε τα προβλήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή των όσων αναφέρει το έγγραφο αντί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας  για όποιες διευκρινήσεις.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Σχόλια