ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΕΘΝΟΣ της Κυριακής"

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ της Κυριακής» στις 15/8/2014 με τίτλο ‘Κραυγή αγωνίας για τον ΟΚΑΝΑ’

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ της Κυριακής» στις 15/8/2014 με τίτλο "Κραυγή αγωνίας για τον ΟΚΑΝΑ", η Διοίκηση του Οργανισμού επιθυμεί να κάνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:


Σε ό,τι αφορά την υπο-χρηματοδότηση του Οργανισμού, πράγματι, τα τελευταία τρία χρόνια υφίσταται το εξαιρετικά σοβαρό θέμα των ελλειμματικών διαθέσιμων εγκεκριμένων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Η εγκεκριμένη για το έτος 2014 επιχορήγηση του Οργανισμού είναι 20 εκ. €, εκ των οποίων τα 18,3 € διατίθενται για τη μισθοδοσία του προσωπικού και 1,65 € για λειτουργικές δαπάνες, Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με την οποία βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία για την άμεση επίλυση και την αναγκαία χρηματοδοτική ενίσχυση του Οργανισμού.
Σε ό,τι αφορά την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων της υποκατάστασης, τα οποία είναι η Μεθαδόνη, η Βουπρενορφίνη και το συνδυασμένο δισκίο Βουπρενορφίνης/Ναλοξόνης, ο ΟΚΑΝΑ θα ήθελε να επισημάνει τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τις 24/6/2014, ημερομηνία κατά την οποία υπογράφεται η επιστολή την Γιατρών των Μονάδων και λοιπών Δομών του ΟΚΑΝΑ Αττικής και στην οποία βασίζεται το ρεπορτάζ. Όσον αφορά την προμήθεια του φαρμακευτικού / υγειονομικού υλικού ο Οργανισμός έχει προβεί στις νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας αυτών. Για την προμήθεια των αναλωσίμων αντιδραστηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής ανοικτός διαγωνισμός και αναμένεται η κατακύρωσή του σε ανάδοχο εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε και μέσω πρόχειρου διαγωνισμού ο ΟΚΑΝΑ έχει προμηθευτεί ποσότητες αντιδραστηρίων για την άμεση κάλυψη επειγουσών αναγκών των Μονάδων του.
Ο ΟΚΑΝΑ παρέχει θεραπεία υποκατάστασης σε 8.500 θεραπευόμενους, δηλαδή στο 85% του συνόλου των θεραπευομένων πανελλαδικά. Σεβόμενος το απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στη θεραπεία αλλά και το δικαίωμα για την επιλογή της κατάλληλης για τον καθένα θεραπείας και παρά την υποχρηματοδότησή του, ο Οργανισμός προχώρησε από τον περασμένο Ιούνιο στην ένταξη άνω των 300 ατόμων στα προγράμματά του και στον περιορισμό της λίστας αναμονής στις 1.625 αιτήσεις στην Αττική. Στόχο του Οργανισμού αποτελεί η περαιτέρω απορρόφηση και ο πρακτικός μηδενισμός της λίστας αναμονής μέχρι το τέλος του 2014, με την προϋπόθεση, ότι θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση γι αυτό το σκοπό.

Σχόλια